24.4.2018 petrspetla

Jak podnikat legálně – 1. část

Proč nepodnikat ilegálně?

 1. Fyzická osoba, která spadá pod volnou živnost a neoprávněně podniká může dostat pokutu až do výše půl milionu korun. Neoprávněným podnikáním se přitom rozumí jak provozování příslušné činnosti bez živnostenského oprávnění, tak jednorázové provozování příslušné činnosti v době pozastavení živnostenského oprávnění. Při určení výše pokuty pak živnostenský úřad přihlíží k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání i následkům neoprávněného podnikání.
 2. Dle § 251/1 trestního zákoníku se trestného činu neoprávněného podnikání dopustí ten, kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, přičemž za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta nebo trest zákazu činnosti.
 3. Firmy s vámi nebudou chtít na černo spolupracovat. Nedostanete se tak k lepším zakázkám.
 4. Přijdete o možnost budovat vlastní značku a pracovat na svém růstu.

Jak podnikat legálně?

 1. Jděte si zažádat o živnostenské oprávnění nebo si založte firmu. Pokud se nechcete zdržovat na úřadech, využijte službu zdarma zalozfirmu.cz (hradíte pouze zákonem stanovené poplatky). Podnikání oznámíte na příslušné zdravotní pojišťovně + OSSZ a začnete platit měsíční zálohy. U hlavní činnosti zaplatíte na minimálních zálohách 2 189Kč (sociální) a 2 024Kč (zdravotní pojištění).  Za rok to činí celkem 50 556Kč a obojí je povinné. U vedlejší činnosti vám výši záloh vyměří až po roce podnikání.
 2. Každou zakázku fakturujte. Faktury můžete psát ve Wordu nebo v nějaké aplikaci jako idoklad.cz.

Kontrola z živnostenského a finančního úřadu

Kontrola z úřadů chodí většinou na udání od konkurence, ale může být i namátková. Živnostenský úřad kontroluje pouze základní formu podnikání:

 1. Průkaz totožnosti.
 2. Účetní doklady vystavené v posledních dvou letech (přijaté, vydané faktury a pokladní doklady).
 3. Poslední přehled o platbě sociálního pojištění potvrzený OSSZ.
 4. Poslední přehled o platbě zdravotního pojištění potvrzený příslušnou zdravotní pojišťovnou.
 5. Rozhodnutí o registraci na finančním úřadě nebo poslední daňové přiznání.
 6. Doklad o právním důvodu pro užívání prostor, ve kterých je podnikatelská činnost vykonávána (list vlastnictví, nájemní smlouva).
 7. Kolaudační rozhodnutí nebo jiné vyjádření stavebního úřadu, kterým jsou tyto prostory schválené k podnikatelským účelům.
 8. Způsob nakládání s odpadem vznikající při podnikatelské činnosti.
 9. V případě zaměstnanců doklady o uzavření pracovněprávního vztahu včetně přihlášek k sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Pokud s úřadem spolupracovat nebudete, můžete dostat pokutu až do výše půl milionu korun. Před kontrolou dostanete oznámení, že se máte se všemi doklady dostavit na úřad. Na termínu se můžete domluvit. Pokud máte provozovnu, staví se úředníci u vás. Kontrola z živnostenského úřadu je krátká, po skončení vám vše vrátí a dostanete protokol.

Finanční úřad naopak kontroluje vše do hloubky. Odevzdáte jim všechny doklady (zejména faktury a smlouvy) a oni zkontrolují, jestli jste v posledních třech letech (lhůta pro stanovení daně) nekrátili daně. Kontrola může proběhnout i bez oznámení a na výsledek kontroly můžete čekat i měsíce.

Nejčastější prohřešky

 1. Podnikatel neuvádí na webu své jméno/název firmy, místo podnikání nebo adresa sídla firmy, IČ, u plátců DPH i DIČ a větu o zápisu v živnostenském nebo obchodním rejstříku. Za neuvedení povinných údajů hrozí sankce od 5 000 do 50 000 Kč a zákaz činnosti až na jeden rok (zákon č. 200/1990 Sb. §24 odstavce 2).
 2. Podnikatel je ze zákona povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit příslušnému živnostenskému úřadu. Pokud to neudělá, může dostat pokutu až do výše 50 000 Kč.  Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Pokud máte jen sídlo, úředníci se často ptají, jestli si klienty berete domů. Pokud řeknete, že ano, zaděláte si na problém.
 3. Podnikatel zavčas neoznámí změny (nejčastěji změnu sídla nebo provozovny).

Prevence

Čím více majetku budete vlastnit, tím větší klid na “duši” budete chtít mít. Po rozjetí podnikání doporučuji spolupracovat s účetní, daňovým poradcem a právníkem, případně začněte studovat zákony.

Jednoduchý start

Nejjednodušší pro začátek je založit si živnost, stát se neplátcem DPH a uplatňovat výdaje paušálem. V praxi to znamená, že si budete uchovávat pouze faktury, které vydáte. Na konci roku je sečtete a uplatníte na to výdajový paušál (60%). Po uplatnění vám zůstane tzv. základ daně, který použijete i pro výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění. Ze základu daně vypočítáte 15% daň z příjmu a na to co vám vyjde uplatníte slevu na poplatníka.

Příklad.

Za rok 2017 jste vydělali půl milionu korun. Uplatníte 60% paušál (náklady) a zbude vám 200 000Kč jako základ daně. Daň z příjmu z toho je 30 000Kč. Na ni uplatníte slevu na poplatníka, která činí 24 840. Daň z příjmu tedy zaplatíte 5 160Kč.

Pokud se vám daří a odhadujete, že v daném roce budete růst, doporučuji posílat více peněz na sociální a zdravotní pojištění, než vyměřené minimální zálohy. Ne kvůli důchodu, kterého se stejně ani nemusíte dožít (a spoléhat se na stát je také blbost), ale abyste nebyli na konci roku překvapeni, že spolu s daní musíte doplácet několik desítek tisíc korun navíc.

Paušál můžete jako neplátce DPH uplatňovat do obratu jeden milion korun, kdy výdaje budou činit 600 000 Kč. Po překročení jednoho milionu (za dvanáct kalendářních měsíců jdoucích po sobě) se navíc stanete plátcem DPH. To se hodí, když komunikujete zejména s plátci DPH nebo když nakupujete zboží “bez DPH”.

Fyzická osoba (živnost) vs právnická osoba (s.r.o.)

Výhody živnosti:

 1. Jednodušší založení.
 2. Jednodušší administrativa.
 3. Méně kontrol z úřadů.
 4. S penězi nakládáte jak chcete.
 5. Můžete uplatnit výdajový paušál.

Nevýhody živnosti:

 1. Ručíte svým majetkem. Na škody způsobené při práci se ale můžete pojistit.
 2. Menší důvěryhodnost týkající se zastupitelnosti a řádného dostání svých závazků.

Výhody s.r.o.:

 1. Neručíte vlastním majetkem (jen do výše nesplacené části vkladů), ale pouze majetkem společnosti.
 2. Působí lépe pro velké společnosti, než živnostník.
 3. Za jednu společnost může jednat více jednatelů.

Nevýhody s.r.o.:

 1. Firmu je možné založit takřka za korunku, ale působí to divně. Doporučuji našetřit kapitál minimálně 200 000 Kč.
 2. Z firmy se hůře vyvádí peníze ven. Buď se můžete stát zaměstnancem svojí firmy nebo si odvádět podíl na zisku.

K výhodám s.r.o. lze přidat budování prestiže, historie a dobrého jména, které přetrvávají i po změně vlastníka. Na druhou stranu společnou produkci můžete budovat i jako živnostníci. Původní sdružení bylo nahrazeno tzv. společností (§ 2716 občanského zákoníku) a zatím jsem se ještě nesetkal s tím, že by nás odmítl někdo jen kvůli tomu, že jsme živnostníci.

Seminář

Na téma Jak rozjet vlastní video produkci prodávám seminář v odkaze níže.

Jak rozjet vlastní video produkci – záznam online semináře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.